SEO Audit xidməti

SEO audit xidməti, veb saytınızın analizi deməkdir. Yəni veb saytınızda hansı boşluqların mövcud olduğu, axtarış nəticələrində çıxmağınız üçün atacağınız addımlar siyahısı və axtarış motorlarının alqoritmalarına uyğun olaraq hansı dəyişiklikləri icra etməli olduğunuz siyahı qeyd edilir.

Kateqoriyalar

SEO audit olmadan veb saytınızdan hansı boşluqların olduğunu görə bilməzsiniz. SEO audit nəticəsində siz SEO çalışmalarını planlaşdıra bilirsiniz. Əsasən hansı çalışmaya daha çox vaxt sərf etməli olduğunuzu anlayırsınız.

Veb saytın SEO audit üçün çoxlu SEO analiz alətləri mövcuddur. Bunların hər birinin özünəməxsus funksiyaları mövcuddur. SemRUSH, Ahrefs, Ubersuggets, Woorank, MOZ və s. SEO toollarından istifadə edərək veb saytınızı analiz edirik. Analiz nəticəsində saytınızda mövcud olan texniki, sayt daxili və sayt xarici bütün boşluqları sizə mail vasitəsilə pdf formatında sizə göndəririk.

Əgər qarşılıqlı razılaşma əldə edilərsə, SEO audit nəticələrinə əsasən veb saytda texniki, saytdaxili və saytxarici boşluqların aradan qaldırılması istiqamətində SEO çalışmasına başlayırıq.

SEO çalışmasında nəticə veb sayta, sektora və sektor rəqabətinə görə dəyişir. Minimum 4 ay olmaqla nəticə almaq üçün SEO çalışması lazımdır. Lakin onu qeyd edək ki, SEO çalışması sadəcə 4 ayla kifayətlənmir. SEO çalışması davamlı olması vacib olan xidmətlərdən biridir.

Xidmətimizdən yararlanmaq istəyirsizmi?

Portfolio

Uğurlu işlərimiz

Hamısı