Chio-chio-san.az

About

"Chio Chio San" is one of the restaurants that popularizes Japanese cuisine in Azerbaijan with its traditional recipes. The restaurant chose our SEO service to regularly reach customers who wanted sushi, but were still looking for its true flavor. Our job was to find out all the problems of the website in detail and provide the right road map to increase the organic traffic. This showed itself in the increase in the number of visitors to the site and the conversion of some of them into real customers.

Target

  • Making the site SEO friendly
  • To stand out in the keywords that users are searching for
  • Increase in traffic to the site

Process

Competitor research

1 week

Keyword research

1 week

Technical works

4 weeks

On page SEO

6 months

Competitor research

1 week

Keyword research

1 week

Technical works

4 weeks

On page SEO

6 months

The result

SEO xidməti çərçivəsində saytda üç istiqamət üzrə- On page SEO, Off page SEO və texniki SEO- işə başladıq. Veb- saytda yer alan texniki problemləri aradan qaldırmaq əsas işlərimizdən idi. Həmçinin veb- saytın kontentini təkmilləşdirərək daha uyğun hala gətirdik.

SEO-nun əsas məqsədi açar sözləri düzgün istifadə etməklə saytın axtarış sistemlərində önə çıxmasını, veb- saytın istifadəçi trafikinin artmasını təmin etməkdir. Şirkət üçün düzgün açar sözləri təyin edib istifadə etməklə veb- saytın trafiki ciddi miqdarda artmışdır.

İstifadəçi davranışını analiz edərək onlar üçün daha rahat veb- sayt qurmaq əsas hədəflərimizdən idi. Təcrübələrə əsaslanaraq bəzi səhifələri yenidən dizayn etdik, ana səhifədə bəzi butonların yerini dəyişməklə fərqliliklər yaratdıq. Çünki bilirik ki, kiçik toxunuşlar böyük nəticələrə gətirib çıxara bilər.

98%

positive reviews from our customers

2006

Experienced in  marketing since 2006

1118

Social media posts created in last year

8900

Digital materials created for the last year

Do you want to use our service?

PORTFOLİO

See also

All