Parket.az

About

"Parket.az" company, which has been operating for more than 10 years, is a company that occupies a leading position in the floor covering market of Azerbaijan and is constantly developing. The company is engaged in the sale of quality products of the world's leading floor covering manufacturers in our country. Since there are many companies doing this work in the market, "Parket.az" applied to us and received SEO service. Within the framework of the SEO service, it was intended to make the company stand out in searches, increase the site's user traffic, and thus increase sales. "Trustme Digital" has achieved all the set goals.

Target

  • Making the site SEO friendly
  • To stand out in the keywords that users are searching for
  • Increase in traffic to the site

Process

Site analysis

1 week

Competitor research

1 week

Keyword research

1 week

Technical works

4 weeks

On page SEO

6 months

Site analysis

1 week

Competitor research

1 week

Keyword research

1 week

Technical works

4 weeks

On page SEO

6 months

The result

SEO xidməti çərçivəsində saytda üç istiqamət üzrə- On page SEO, Off page SEO və texniki SEO- işə başladıq. Veb- saytda yer alan texniki problemləri aradan qaldırmaq əsas işlərimizdən idi. Həmçinin veb- saytın kontentini təkmilləşdirərək daha uyğun hala gətirdik.

SEO-nun əsas məqsədi açar sözləri düzgün istifadə etməklə saytın axtarış sistemlərində önə çıxmasını, veb- saytın istifadəçi trafikinin artmasını təmin etməkdir. Şirkət üçün düzgün açar sözləri təyin edib istifadə etməklə veb- saytın trafiki ciddi miqdarda artmışdır.

İstifadəçi davranışını analiz edərək onlar üçün daha rahat veb- sayt qurmaq əsas hədəflərimizdən idi. Təcrübələrə əsaslanaraq bəzi səhifələri yenidən dizayn etdik, ana səhifədə bəzi butonların yerini dəyişməklə fərqliliklər yaratdıq. Çünki bilirik ki, kiçik toxunuşlar böyük nəticələrə gətirib çıxara bilər.

98%

positive reviews from our customers

2006

Experienced in  marketing since 2006

1118

Social media posts created in last year

8900

Digital materials created for the last year

Do you want to use our service?

PORTFOLİO

See also

All